You need to select your Shop page in wp-admin > WooCommerce > Settings > Products.

Giảm giá!
50,000  45,000 
Giảm giá!

truyện đam mỹ

Á Ba :3

99,000  79,000 
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Hết hàng

Light Novel

Ánh Trăng

79,000  60,000 
Giảm giá!
160,000  120,000 
Giảm giá!
298,000  224,000 
Giảm giá!

truyện đam mỹ

Bất khả kháng lực

93,000  70,000 
Giảm giá!
Hết hàng
89,000  75,000 
Giảm giá!
131,000  99,000 
Giảm giá!
199,000  149,000