You need to select your Shop page in wp-admin > WooCommerce > Settings > Products.

PRE-ORDER

3rd eye Tarot

1,549,000 
-10%
50,000  45,000 
-24%
Hết hàng

Light Novel

Ánh Trăng

79,000  60,000 
-25%
Hết hàng
160,000  120,000 
-16%
Hết hàng
89,000  75,000 
Hết hàng

Light Novel

CALLING YOU

55,000 
-19%
Hết hàng
80,000  65,000 
-25%
Hết hàng
118,000  88,000 
Hết hàng
35,000 
Hết hàng
35,000 
Hết hàng
35,000 
Hết hàng
35,000 
35,000 
35,000 
Hết hàng
35,000 
-10%
Hết hàng
-10%
Hết hàng
-25%
79,000  59,000 
-19%
Hết hàng

Light Novel

Colorful

80,000  65,000 
950,000 
-24%
Hết hàng
79,000  60,000 
-24%
Hết hàng
-24%
Hết hàng
79,000  60,000 
-24%
79,000  60,000 
900,000 
750,000 
Hết hàng
418,000 
Hết hàng
418,000 
Hết hàng
418,000 
Hết hàng
418,000 
418,000 
429,000 
429,000 
462,000 
462,000 
462,000 
462,000 
Hết hàng
-25%
650,000 
850,000 
-20%
850,000 
-20%
98,000  78,000 
-20%
98,000  78,000 

PRE-ORDER

Harmonious Tarot

650,000 
-24%
98,000  74,000 
-25%
96,000  72,000 
-24%
98,000  74,000 
-20%

Sách Việt Nam

Hôm Nay Tôi Thất Tình

86,000  69,000 
375,000 450,000 
-21%
Hết hàng
95,000  75,000 

Từ ngày 08.05.2018 áp dụng chương trình giao hàng miễn phí cho hóa đơn trên 150,000đ Bỏ qua