99,000  79,000 

Tác giả: Thụy Giả
Giá bìa: 90.000 đồng
Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm
Số Trang: 366 trang
Công ty phát hành: IPM
Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn