160,000  120,000 

Tác giả: Yukito Ayatsuji
NXB: IPM
Thể loại: Kinh Dị, Học Đường, Truyện Ma

Danh mục: