139,000  111,000 

Tác giả: Trương Hạo Thần – Dương Dương
Người dịch: Đỗ Thu Thủy
NXB liên kết: NXB Lao Động
Số trang: 380
Khổ sách: 16×24 cm
Giá bìa: 139.000đ