35,000 

Tác giả: Yamazaki Kore
Người Dịch: Ili Tenjou
Kích thước (cm) 13 x 18
Số trang: 180
Hình thức: Bìa mềm

Hết hàng