9c97333df180b65c0d58a45a30af2cab4ca7c1db_hq
TB2nie2anZKL1JjSZFIXXX_DFXa_2551370338
TB2i357ak.HL1JjSZFlXXaiRFXa_2551370338
TB2v.e9alcHL1JjSZFBXXaiGXXa_2551370338
TB2Fya3aiAKL1JjSZFoXXagCFXa_2551370338

150,000 

Công dụng: làm gối, đệm
Căng, bền, rất êm & đặc biệt rất an toàn cho sức khỏe.

Kích thước: 45 x 25cm.

Hình in cả hai mặt. (1 bên mắt nhắm, 1 bên mắt mở)

 

 

 

Hết hàng

Danh mục: