89,000  67,000 

Tác giả: Đồi
Dịch giả: Hoàng Ly
Giá thành: 89.000
Khổ sách: 13 x 20.5 cm
Số trang: 288
Thời gian phát hành dự kiến: 10.11 (Sài Gòn), 16.11 (Hà Nội)

Từ ngày 08.05.2018 áp dụng chương trình giao hàng miễn phí cho hóa đơn trên 150,000đ Bỏ qua