126,000  100,000 

Tác giả: Ngộ Cẩn
Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm
Giá bìa: 126.000VNĐ
Công ty phát hành: Đinh Tị
Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ

Từ ngày 08.05.2018 áp dụng chương trình giao hàng miễn phí cho hóa đơn trên 150,000đ Bỏ qua