85,000  68,000 

Tác giả: Gen Urobuchi

Kích thước 13 x 18cm.
Số trang 248.

Từ ngày 08.05.2018 áp dụng chương trình giao hàng miễn phí cho hóa đơn trên 150,000đ Bỏ qua