98,000  78,000 

Tác giả: Jougi Shiraishi
Dịch giả: Hương Giang
Minh họa: Azure
Khổ sách: 13×18
Số trang: 372
Giá bìa: 98.000
NXB liên kết: NXB Dân Trí