98,000  78,000 

Tác giả: Jougi Shiraishi
Minh họa: Azure
Khổ sách: 13×18
Số trang: 376

Từ ngày 08.05.2018 áp dụng chương trình giao hàng miễn phí cho hóa đơn trên 150,000đ Bỏ qua