115,000  87,000 

Tác giả: Soji Shimada
Thể loại: Trinh thámKhổ: 13,5 x 20,5
Số trang: 380

Thời gian phát hành dự kiến tại Sài Gòn 20/10

còn 1 hàng