86,000  69,000 

Tác giả: Hạ Vũ
Giá bìa: 86.000 đồng
Công ty phát hành: Skybooks
Nhà xuất bản: NXB Hà Nội
Kích thước: 13 x 20.5 cm
Số trang: 200
Ngày xuất bản: 01-2017

Danh mục: