105,000  79,000 

Tác giả: Koji Yanagi
Dịch giả: Kiều My
Khổ sách: 13x18cm
Số trang: 346 trang