79,000  60,000 

Tác giả: Hasukura Isuna
Minh họa: Ayakura Iyuu
Đơn vị xuất bản: Thái Hà Books

Hết hàng