70,000  53,000 

Tác giả Kenji Inoue
Bìa Mềm
Giá bìa: 70,000đ