70,000  53,000 

Tác giả: Kenji Inoue
Công ty phát hành: IPM
Nhà xuất bản: NXB Văn Học
Kích thước: 13 x 18 cm
Số trang: 280

Từ ngày 08.05.2018 áp dụng chương trình giao hàng miễn phí cho hóa đơn trên 150,000đ Bỏ qua