70,000  58,000 

Tác giả: Kenji Inoue
Minh họa: Yui Haga
Nhà xuất bản: IPM
Dịch giả: Hoàng Vân

Danh mục:

Từ ngày 08.05.2018 áp dụng chương trình giao hàng miễn phí cho hóa đơn trên 150,000đ Bỏ qua