70,000  58,000 

Tác giả: Kenji Inoue
Minh họa: Yui Haga
Nhà xuất bản: IPM
Dịch giả: Hoàng Vân

Danh mục: