115,000  93,000 

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm
Giá bìa: 115.000VNĐ
Công ty phát hành: Bách Việt
Nhà xuất bản: NXB Lao Động

 

Từ ngày 08.05.2018 áp dụng chương trình giao hàng miễn phí cho hóa đơn trên 150,000đ Bỏ qua