83,000  63,000 

Tác giả: Ngự Ngã
Dịch giả: Tùng Phong
Khổ sách: 13.5×20.5cm
Số trang: 297