170,000  128,000 

Konohara Narise
Lục Thiếu Hồng dịch
———
Thể loại: Lãng mạn, Boys love
Khổ: 13 x 18
Giá bán trọn bộ: 170.000 đồng