98,000  74,000 

Tác giả: Yukito Ayatsuji

Thể loại: Trinh thám

Số trang: 344