55,000 

Tác giả: Asano Atsuko
Thể loại: light novel, giả tưởng, hậu tận thế
Khổ: 13 x 18

Từ ngày 08.05.2018 áp dụng chương trình giao hàng miễn phí cho hóa đơn trên 150,000đ Bỏ qua