55,000 

Tác giả: Asano Atsuko
Thể loại: light novel, giả tưởng, hậu tận thế
Khổ: 13 x 18