96,000  72,000 

❖ Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng
❖ Người dịch: Ngô Xuân Ngữ
❖ Minh họa: Xuan Loc Xuan
❖ Khổ: 13.5 x 20.5 cm
❖ Số trang: 344
❖ Độ dài: 10 chương + 4 ngoại truyện