230,000  172,000 

Tác giả: Dung Quang
Giá bìa: 230.000đ
Công ty phát hành: Bách Việt
Nhà xuất bản: NXB Dân Trí