150,000  120,000 

Tác giả: Nhĩ Nhã
Khổ: 15,5 x 24,5
Số trang: 538
Giá bìa: 150.000 đồng