139,000  112,000 

Tác giả: Priest
Dịch giả: Tùng Phong
Khổ sách: 14.5×20.5cm
Số trang: 584
Giá bìa: 139.000VNĐ