70,000  63,000 

Tác giả : Venio Tachibana
Họa sĩ: Rihito Takarai
NXB: IPM
Thể loại: Học Đường, Tình Cảm, BL

Danh mục: