310,000  232,000 

Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
Giá bìa: 310.000 đồng
Công ty phát hành: AZ Việt Nam
Nhà xuất bản: NXB Dân Trí