95,000  71,000 

REKI KAWAHARA
Kiều My dịch
Khổ: 13 x 18
Số trang: 380
Phát hành Hà Nội: 25/5/2017; Sài Gòn 30/5/2017