51,000 

☆ TELUS Vol 2 sẽ bao gồm:
+ Bốn tác phẩm Light Novel: Tái Sinh, Colors, Breakout Waves, Khi Chiếc Lá Rụng.
+ 188 trang tất cả, trong đó có 4 trang minh họa in màu, cùng với những trang minh họa trắng đen.
+ Tặng kèm 1 thẻ Character Profile (tất cả các quyển).
+ Giá bìa: 51.000 VNĐ (mỗi kỳ TELUS sẽ thay đổi giá tùy theo số trang, số tác phẩm đăng và tặng phẩm).