60,000  50,000 

Tác giả: Kawamura Genki
Thể loại: văn học hiện đại, tâm lý xã hội
Khổ: 13,5 x 20,5 cm
Giá bán: 60.000 đồng