98,000  74,000 

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San
Khổ sách: 14.5×20.5cm
Số trang: 384 trang
Giá bìa: 98.000VNĐ
—————————-
NXB liên kết: Hồng Đức
Phát hành: 10/11 tại Sài Gòn và 18/11 tại Hà Nội