115,000  87,000 

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San
Dịch giả: Vũ Hương
Số trang: 428 trang
Khổ sách: 14.5×20.5cm