99,000  75,000 

Tác giả: U Linh
Giá bìa: 99.000 đồng
Công ty phát hành: Uranix
Nhà xuất bản: NXB Dân Trí
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Số trang: 256
Ngày xuất bản: 11-2016