89,000  72,000 

Tác giả: Phàn Lạc
Dịch giả: Oải Hương Tím
Khổ sách: 13×20.5cm
Số trang: 350